dit zijn Dyosa & Wesley

'Het is fijn om hier naartoe te gaan!'

Wie Dyosa (9), groep 7

Gestart In 2016

Bij de foundation omdat… “Ik wilde ontdekken of ik ook andere dingen goed kan, dan leren op school”

Haar ontdekte talent “Tennis!”

Dyosa heeft een doelstelling in haar map staan: beter vrienden maken. Die doelstelling is al gehaald! Ze heeft namelijk veel meer kinderen leren kennen door de foundation. Ook heeft ze geleerd hoe ze met andere kinderen om kan gaan. En leert ze nog meer? “Ik leer hier ook wat mijn talent is.”

Ze gaat lachen en wordt heel blij als ze het zegt: “Mijn talent is tennis!”

Binnenkort gaat ze naar een echte tennisclub. Tekenen doet ze ook graag bij de foundation. Gewoon, wat in haar opkomt. De coaches bij de foundation vindt ze aardig. Ja, het is fijn om hier naartoe te gaan. Kinderen die volgend jaar ook mee mogen doen, die krijgen het leuk. Later gaat ze uitvindingen doen. Wordt ze professor “in van alles en nog wat.”

Wie Wesley Zeefuik, vader van Dyosa.

Kende de foundation van zijn zoon, die deed vorig jaar mee.

Wat hij andere ouders wil zeggen ‘De organisatie en doelstellingen zijn goed voor de kinderen’

Dyosa doet mee ‘omdat de school haar opgaf.’

 

Een quote van vader Wesley:

“Dat Dyosa zo’n talent voor tennis heeft, dat wist ik helemaal niet!”