dit is Ank

'We complimenteren op het proces, niet op het resultaat’

Wie: Ank van Alebeek (48)

Functie: hoofdcoach

Opleidings- en werkervaring: Pabo, Kindercoach, Holistische gezins- en kindertherapie

Verbonden aan de rvn foundation: sinds 2011

Haar eigen talent: “Relaties aangaan met kinderen. Mijn kracht is ook een groep maken van iedereen die erbij hoort.”

Met kinderen werken is jouw drijfveer?

“Ja! Bij de foundation leer je echt om achter het gedrag van het kind te kijken. Je kijkt met een open blik naar ieder kind. Zo kan het kind bij zichzelf blijven en wordt het gezien. Op die manier kun je een dialoog met een kind aangaan dat gebaseerd is op ervaringen en niet op normen.”

Hoe ontstaan die ervaringen? Wat doen jullie eigenlijk precies?

“We bieden activiteiten aan en coachen de kinderen op zelfvertrouwen. We kijken wat ze kunnen. Vervolgens helpen we ze om een stapje verder te zetten. Daar groeien kinderen van en zo leren ze zichzelf beter kennen. We werken met portfolio-mappen. Daarin stellen kinderen zichzelf de vraag: wie ben ik zelf? Waar wil ik aan werken? Wij coaches werken ook met een kind volgsysteem. Daarmee maken we de ontwikkeling ook meetbaar.”

Hoe zie je dat iets een talent is van een kind?

“Je merkt dat ze ergens veel aandacht en concentratie voor opbrengen. Dat benoemen we ook. We complimenteren op proces en niet op resultaat. Je kunt talent ook zien. Een kind dat iets doet met passie en plezier, straalt!”

Wat is talent volgens de foundation?

“Talent, is als jij vanuit je binnenste, vanuit je hart, iets met passie doet. Dat jij je kunnen tot z’n recht kunt laten komen. Ik vind het altijd mooi dat je het ook aan een kind kunt zien. Want focus is een teken van betrokkenheid."

Wat zou je willen zeggen tegen coaches die bij de rvn foundation willen werken?

“Vooral doen! Dit is een mooie werkplek, waar je op een andere manier naar kinderen leert kijken en waar je zelf ook volop in ontwikkeling mag zijn. En zelf ook gezien wordt.”