Ruud en zijn foundation

zijn droom

Terugkijkend op mijn internationale voetbalcarrière, staat één ding als een paal boven water, de niet aflatende steun en altijd positieve stimulans van mijn ouders, voetbalcoaches en mijn vrouw Leontien. 'Daardoor kon ik de kansen die ik kreeg met beide handen grijpen en dat is nodig om je talent te kunnen ontwikkelen,' stelt hij en dat gunt hij alle kinderen. Daarvoor hoef je echt geen topniveau te halen.

Maar het zelfvertrouwen wat je krijgt van iets doen dat je leuk vindt is zo belangrijk in de ontwikkeling van een kind. En zo werd een nieuwe droom geboren om enerzijds zoveel mogelijk kinderen te coachen bij de ontwikkeling van hun talent en anderzijds zoveel mogelijk jeugdbegeleiders handvaten te geven om kinderen zo positief mogelijk te coachen.

De afgelopen jaren heeft de ruud van nistelrooy foundation al ruim 650 kinderen kunnen helpen bij hun talentontwikkeling en daarbij hun zelfvertrouwen te laten groeien!

talent coaches

Waarom doen we dit?
Omdat wij geloven dat ieder kind het talent in zichzelf kan ontdekken waardoor zijn/haar persoonlijkheid ten volle wordt ontwikkeld.

Hoe doen we dit?
Door het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.
Dit doen wij door coaches, scholen en begeleiders te laten werken met de rvn foundation aanpak en hiermee de ontwikkeling van een kind op een positieve en betrokken manier te begeleiden.

Onze visie
Wij geloven dat ieder kind talent heeft dat verdient om ontdekt en ontwikkeld te worden waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt. Dit doen we door kinderen op een positieve en betrokken manier te begeleiden.

Onze missie 
Zoveel mogelijk coaches en jeugdbegeleiders inspireren en motiveren om de principes van de rvn foundation aanpak te gebruiken in hun samenwerking met kinderen. Waardoor kinderen in hun kracht komen te staan.

 

de rvn foundation aanpak

Een unieke manier van kinderbegeleiding, waarin pedagogische– en coachingselementen worden toegepast in combinatie met Ruud's persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een enorm positieve trainingsmethode, waarin de kracht van het kind centraal staat. Oprechte, stimulerende en betrokken begeleiding, waardoor jong talent de kans krijgt om tot bloei te komen en zich te ontwikkelen.