Coachen in Contact

Coachen in Contact - voor jou?

Voor de toelating van de opleiding is ervaring vereist met het coachen van de leeftijdsgroep van 8-25 jaar. Verder is de deelnemer in staat op zichzelf te reflecteren en eigen ontwikkelingsdoelstellingen te formuleren.

Na definitieve aanmelding ontvangt de deelnemer een rvn foundation boek. Het boek dient als een naslagwerk, waarbij de rvn foundation aanpak is uitgewerkt. Het boek  geeft inzicht in de toegepaste theorie, aanpak en onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen. Het boek is in opdracht van Ruud van Nistelrooy zelf ontwikkeld en geeft zijn visie weer op Coachen in Contact. Ook biedt het boek handvatten om zelf aan de slag te gaan met positief coachen.

Heb je interesse in deze opleiding en wil je meer weten? Neem dan gerust contact op!

Mail ons: info@rvnfoundation.nl